Ustka apartamenty
Apartament "PRZYSTAŃ" - 200m od promenady i plaży po wschodniej stronie w Ustce
Apartamenty Ustka
Apartament "POD SOSNAMI" - w otoczeniu sosnowego lasu, na najładniejszym osiedlu "Cztery żagle" w Ustce
Apartamenty nad morzem
Apartament "PRZYSTAŃ" - kuchnia
Ustka Apartamenty
Apartament "POD SOSNAMI" - aneks kuchenny

Ustka apartamenty

 2012-06-17

Słowiński Park Narodowy

 

Jedną z jednodniowych wycieczek, które można zaplanować w okolicach Ustki jest wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego.

Słowiński Park Narodowy powstał w 1967r. jako 11 krajowy i drugi, po Wolińskim, nadmorski Park Narodowy w Polsce. Wówczas park liczył nieco ponad 18 tys. hektarów. W następnych latach przejmowano w zarząd SPN kolejne obszary porządkując jednocześnie ich sytuację prawną.
W 2004r. do SPN należało już ponad 32 tysięcy hektarów, w tym 21,5 tys. hektarów położonych na lądzie oraz 11,2 tys. ha wód przybrzeżnych Bałtyku. Razem z otulinami park liczy  ponad 30 tys. hektarów. Siedzibą SPN jest Smołdzino.

Udostępnienie parku w celach dydaktycznych i turystycznych jest tylko jednym z jego zadań.

Główne zadanie Słowińskiego Parku Narodowego dość łatwo sobie wyobrazić.

Jest to ochrona przyrody. Park postawił sobie za zadanie:

  • zachowanie ciągłości istnienia gatunków roślin lub zwierząt wraz z ich siedliskami oraz utrzymanie stabilności ekosystemów,
  • zachowanie różnorodności biologicznej obszaru parku,
  • zachowanie obrazu geologicznego,
  • utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu krajobrazu - przyrody nieożywionej,
  • uczenie człowieka właściwych postaw wobec przyrody.

Poza tym na terenie SPN prowadzone są również wielokierunkowe badania naukowe.

A jest co chronić.  Unikatowość przyrody SPN oraz tym samym rangę parku potwierdza objęcie SPN programem UNESCO MAB "Człowiek i Biosfera", którego celem jest utworzenie globalnej sieci rezerwatów biosfery. Do dziś założono niecałe 500 rezerwatów w ponad 100 krajach na całym świecie. Rezerwaty Biosfery pozwalają zachować różne obszary biologiczne. Są też punktami odniesienia w przypadku prowadzenia analizy zmian globalnych biosfery w skali planety.
Od 1995 SPN został objęty konwencją "O obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego", zwana także Konwencją Ramsarską. Stało się tak ponieważ prawie 80% obszaru Parku stanowią wody (morze, jeziora, torfowiska, bagna) co sprawia, że tereny te są miejscem życia szeregu gatunków ptaków chronionych.
Z kolei w 2004 roku wybrane ekosystemy Parku stały się częścią ogólnoeuropejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. Celem tego działania jest ochrona środowiska przyrodniczego w krajach Unii Europejskiej. W Słowińskim Parku zorganizowano również Międzynarodową Ostoję Ptaków.

Park obejmuje następujące miejscowości: Łeba, Rowy, Smołdzino, Kluki, Smołdziński Las, Izbica, Gardna Wielka, Gardna Mała, Żarnowska, Gać, Łokciowe, Czołpino, Retowo, Człuchy i Rąbka.

Główną atrakcją turystyczną Słowińskiego Parku Narodowego są największe w Europie ruchome wydmy pomiędzy Rowami i Łebą.

Wybrzeże w granicach Parku jest jednym z nielicznych odcinków polskiego brzegu Bałtyku, gdzie do niedawna przybywało Polsce lądu. Tu nie następowało zabieranie brzegu przez morze (abrazja) lecz proces odwrotny - piasek osadza się na brzegu morza. Wiatr dokonuje reszty i przenosi go wgłąb lądu, na Mierzeję Łebską. Odbywa się to w sposób naprzemienny i skokowy. Zachodzi wywiewanie (deflacja), transport, osadzanie (akumulacja) i ponowne wywiewanie. Wydmy na terenie Parku są w różnym wieku. Niektóre mają kilkaset lat, inne zaś są całkiem młode.  Możemy się o tym przekonać, gdy wiatr odsłoni pokryte glebą fragmenty starych wydm.

Wydmy przesuwają się w zmiennym tempie.Żeby wydmy wogóle mogły zacząć swoją wędrówkę potrzebny jest wiatr o prędkości co najmniej 5m/s. Na  obydwu skrajach Mierzei Łebskiej wynosi ona do 3m/rok. Na jej środkowej części oddzielającej morze od jeziora Łebsko znajdujące się tam wydmy barchanowe wędrują z prędkością 2 - 10 m/rok. Najczęściej wieje tu wiatr z północnego zachodu i zachodu. Sprawia to, że piasek przesuwa się wraz z nim, przez co wydmy zasypują powoli jezioro Łebsko.  Oczywiście, im częściej i silniej wieją wiatry z dominującego kierunku, tym szybciej wędrują wydmy
SPN to także Muzeum Przyrodnicze w Smołdzinie, które posiada swoje Filie w Rąbce i Rowach. Jest ono czynne przez cały rok. Za wejście do muzeów, niestety, trzeba zapłacić. Grupy turystów mogą naturalnie zwiedzić muzeum bez przewodnika. Jeśli chcą jednak skorzystać z fachowej wiedzy, mogą zarezerwować oprowadzenie po muzeum przez
przewodnika PTTK Lębork – tel. 598621716 lub Słupsk – tel. 598425012. Grupę może też oprowadzić pracownik Słowińskiego Parku Narodowego - tel. 598489133.

Muzeum poprzez liczne eksponaty, tablice, postery i mapy prezentują bogactwo przyrody Parku.

Na terenie SPN wyznaczono kilkanaście szlaków turystyki pieszej, rowerowej i kajakowej. Na szlakach tych urządzono wiele obiektów widokowych: wież widokowych oraz kładek, pomostów i platform widokowych nad wodami. W Słowińskim Parku Narodowym powstało również pięć ścieżek przyrodniczych o charakterze fitosocjologicznym, ekologiczno-kulturowym i ornitologicznym z wieloma tablicami i wiatami edukacyjnymi prezentującymi różne aspekty omawianych tematów przyrodniczych.

Opracowano na podstawie informacji zawartch na stronie internetowej SPN: http://slowinskipn.pl/